EnstoNet-konceptet - snabbt och enkelt ”plug & play” system


EnstoNet elektriska installationer är uppbyggda av prefabricerade kablage och fördelningsboxar.

Med EnstoNet-produkter installeras armaturer och uttagsgrupper snabbt och enkelt utan att andra komponenter används.

Tack vare vår installationslösning kan stora system också installeras som en tydlig och hanterbar lösning.

Med EnstoNet-systemet behöver du inga extra installationstillbehör eller verktyg.

Leveranser kan planeras för att passa projektschemat. Dessutom är EnstoNet-systemet inte bara snabbt och enkelt men också miljövänligt. Det genererar ingen plast- eller metallavfall på projektplatsen.

Varför EnstoNet Snabbkopplingssystem?


 • Spar 70% på installationstiden
 • Spar 30% på totalkostnaden
 • Kortare ledtider för elektrifieringsprojekt
 • Flexibilitet för förändringar under hela systemets livscykel
 • Installationskomponenterna kan flyttas
 • Miljövänlig installation, utan slöseri

EnstoNet snabbkopplingssystem installationsprodukter


EnstoNet snabbkopplingssystem är designat för att revolutionera elektrifiering av kommersiella fastigheter. Prefabricerade kablage och andra system produkter ger en ”plug ’n play” lösning för bland annat kontors och affärslokaler. Det ger en tidsbesparande och kostnadseffektiv lösning för både nybyggnation och i befintliga lokaler, enkel att modifiera och anpassa till förändrade behov.

Fördelar med EnstoNet Snabbkopplingssystem

 • Tidsbesparande
 • Kostnadseffektivt
 • Smidig installation
 • Miljövänlig installation utan spill

EnstoNet installationssystemprodukter

EnstoNet Snabbkopplingar


Snabbkopplingarna är nyckeln till EnstoNet systemet. Vi konstruerade EnstoNet-systemet för att enkelt och säkert kunna kopplas ihop. Kontakterna är tillverkade med olika kodning och färger för olika tillämpningar. När kopplingarna används i enlighet med dessa är det enkelt och säkert att anpassa och modifiera.

Fördelar med EnstoNet snabbkopplaingar

 • Färgkodning för olika lösningar och snabbinstallation
 • Möjliggör flexibelt snabbkopplingssystem
 • Återanvändnings och förändringsbar installation

EnstoNet snabbkopplingar

Nyhet: EnstoNet XL snabbkoppIingar


EnstoNet XL-snabbkopplingar är speciellt konstruerade för att omfatta alla krav på anslutningar upp till 32A. Kopplingssystemet innehåller robusta kopplingar som passar för metallomspunna ledningssystem och olika typer av kablar upp till 6 mm².

Fördelar med EnstoNet XL-snabbkopplingar

 • Flexibilitet: enkelt, snabbt, kostnadseffektivt sätt att anpassa, modifiera, expandera eller återinstallera i en befintlig eller ny installation.

 • Snabbinstallation: installationssystem baserat på avancerad tillverkning

 • Mindre arbete på plats: Prefabricerade komponenter som minskar arbetstid på plats

 • Säkerhet först: ingen risk för felaktig installation. Mindre riskabelt arbete som att arbeta på hög höjd eller plattformar.

EnstoNet XL snabbkopplingar