CJ11 - zimnokurczliwe mufy przelotowe do kabli jednożyłowych z osłoną zewnętrzną z silikonowej rury

Mufy przelotowe służą do łączenia jednożyłowych kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego i o izolacji z polietylenu termoplastycznego. Zestawy muf CJ11 oferowane są do kabli o przekrojach żył powrotnych do 25mm2.
Mufy CJ11.24xxC stosowane są ze złączkami śrubowymi, dostarczanymi w komplecie. Po wykonaniu montażu istnieje możliwość natychmiastowego załączania kabli.
Mufy CJ11 o napięciu maksymalnym Um = 24 kV, stosowane są do kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV lub 12/20 kV. Mufy te, w zależności od napięcia znamionowego kabli, stosowane są na różne zakresy przekrojów.
Zestaw mufy CJ11.24xxC zawiera komplet komponentów na jedną fazę, ze złączką kablową śrubową.

Produkty