HJHT31 - mufy przejściowe do kabli o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym

Mufy przejściowe HJHT31 służą do łączenia 3-żyłowego kabla o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z polietylenu. Zestaw zawiera złączki kablowe. Mufy są odpowiednie do kabla o izolacji papierowej z powłoką ołowianą, pancerzem z taśm lub drutów stalowych i z osłoną włóknistą lub polwinitową. Mufy HJHT31 o napięciu maksymalnym Um=24 kV, stosowane są do kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV. Mufy, w zależności od napięcia znamionowego kabli, stosowane są na różne zakresy.

Produkty