CJAOIO11 All-In-One mufy dla kabli 1-żyłowych o izolacji XLPE i żyle powrotnej z drutów

Mufa CJAIO11 (AIO) służy do łączenia kabli średniego napięcia o izolacji XLPE. Zestaw przeznaczony jest do kabli jednożyłowych.

Produkty