Obudowy puste Ex e, Ex tb

Obudowy przeciwwybuchowe Ensto z poliestru dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów standardowych. Wszystkie obudowy można stosować w miejscach, w których może pojawić się wybuchowa koncentracja gazów, pary lub pyłów (np. w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem gazu i w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem pyłu).

Obudowy puste certyfikowane są jako Ex e i Ex tb. Upraszcza to proces rejestracji urządzenia finalnego Ex, gdyż obudowa nie musi być poddawana ponownym testom i certyfikacji.

Korzyści ze stosowania systemów ochrony przeciwwybuchowej Ensto:
• Krótki termin realizacji
• Różnorodne rozmiary
• Łatwo dostępne rysunki techniczne

Produkty