Obudowy puste Ex e, Ex tb

Oferta obejmuje szeroki zakres obudów aluminiowych Ex. Obudowy można stosować w miejscach, w których może pojawić się wybuchowa koncentracja gazów, pary lub pyłów (np. w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem gazu i w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem pyłu).

Puste obudowy certyfikowane są jako Ex e i Ex tb. Upraszcza to proces rejestracji urządzenia finalnego Ex, gdyż obudowa nie musi być poddawana ponownym testom i certyfikacji.

Korzyści ze stosowania obudów:
• Krótki termin realizacji
• Różnorodne rozmiary
• Lekkie

Produkty