Obudowy "Combo Box"

"Combo Box" to obudowa Ex e, którą można połączyć z obudową Ex d. Dzięki temu rozwiązaniu mamy szybki dostęp do wnętrza obudowy Ex e np. w celu dokonania pomiarów czy wykonania połączeń na zaciskach, bez konieczności otwierania obudowy Ex d. Obudowy te mogą posiadać indywidualne otwory dla dławnic kablowych i być wyposażone w zaciski wg specyfikacji klienta.

Produkty