Zaciski

Zaciski są najbardziej wymagającą grupą osprzętu sieciowego. Zaciski Ensto są używane na świecie od blisko 50 lat. Są dostosowane do większości typów przewodów i testowane z wieloma lokalnymi przewodami.

Zaciski Ensto wykazują się znakomitą odpornością na korozję atmosferyczną i elektrochemiczną oraz wytrzymałością na zmienne obciążenia mechaniczne i cieplne, które pogarszają jakość połączenia.

Zaciski

Produkty