Kable samoregulujące Optiheat

Optiheat to seria samoregulujących kabli grzejnych Ensto przeznaczonych do ochrony przeciwoblodzeniowej.
Za pomocą Ensto Optiheat można w prosty sposób zaprojektować i wykonać systemy przeciwoblodzeniowe. Typowym zastosowaniem kabli jest zapobieganie oblodzeniu rynien i spustów, dachów, schodów, podjazdów oraz ochrona rurociągów przed zamarzaniem.

Kable samoregulujące Optiheat

Produkty