1-fazowa przelotowa, sześć odejść 1-fazowych

Puszki rozdzielcze są powszechnie stosowane np. do elektrycznego grupowania opraw oświetleniowych i gniazd.
Nasza standardowa oferta obejmuje rozwiązania dla większości zastosowań, takich jak aplikacje 1-fazowe, 3-fazowe,
czy sterowanie z wykorzystaniem magistrali komunikacyjnej typu bus lub ich kombinacje. Puszki zaprojektowane
zostały w sposób zapewniający elastyczność połączeń i umożliwiający dostosowanie instalacji do indywidualnych
potrzeb.
Puszki rozdzielcze, mogą być mocowane do

1-fazowa przelotowa, sześć odejść 1-fazowych

Produkty