Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


W dniu 21 października 2005 r. weszła w życie Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495), dostosowująca polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ustawa ta nakłada na firmy Ensto Pol Sp. z o.o. oraz Ensto Building Systems Sp. z o.o. obowiązek zorganizowania i sfinansowania zbiórki z rynku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzanego na terytorium Polski, stanowiącego odpad w rozumieniu ustawy.

 

Ensto Pol Sp. z o.o.

Na mocy umowy współpracy, z dniem 19 września 2006 r. obowiązki Ensto Pol Sp. z o.o. jako Wprowadzającego zostały w całości przejęte przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO S.A. w Warszawie. Opłata recyklingowa w całości przekazywana jest do Organizacji Odzysku AURAEKO S.A. i wykorzystana na budowę i utrzymanie Systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja dla klienta.pdf

Indywidualny numeru rejestrowy BDO: 000007628

 

Ensto Building Systems Sp. z o.o.

Na mocy umowy współpracy, z dniem 1 lutego 2021 r. obowiązki Ensto Building Systems Sp. z o.o. jako Wprowadzającego zostały w całości przejęte przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO S.A. w Warszawie. Opłata recyklingowa w całości przekazywana jest do Organizacji Odzysku AURAEKO S.A. i wykorzystana na budowę i utrzymanie Systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja dla klienta.pdf

Indywidualny numeru rejestrowy BDO: 000509321

 

W celu ułatwienia naszym klientom dostosowania się do wymogów ustawy, poniżej znajduje się link odsyłajacy do Listy Regionalnych Firm Zbierających, działających na rzecz i w ramach utworzonego Systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

http://www.auraeko.pl/punkty-zbiorki

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu realizowania wymogów ustawy oraz tekst ustawy dostępne są na stronach:

www.auraeko.pl

https://www.bdo.mos.gov.pl/web/

 

Firma przyjazna naturze


Celem programu "Firma przyjazna naturze" jest propagowanie zarządzania przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Rozwój firmy w sposób zrównoważony jest jednym z nadrzędnych celów Ensto.

5 marca 2009 roku otrzymaliśmy od firmy Auraeko certyfikat potwierdzający naszą przynaleźność do programu "Firma przyjazna naturze". Razem dbamy o to, aby sprzęty elektroniczne i elektryczne nie zagrażały środowisku po ich zużyciu.

Certyfikat Firma przyjazna naturze Ensto Pol.pdf

Certyfikat Firma przyjazna naturze EBS.pdf