Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


W dniu 21 października 2005 r. weszła w życie Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495), dostosowująca polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ustawa ta nakłada na Ensto Pol Sp. z o.o. obowiązek zorganizowania i sfinansowania zbiórki z rynku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzanego na terytorium Polski, stanowiącego odpad w rozumieniu ustawy.

Numer rejestrowy GIOŚ nadany firmie Ensto Pol Sp. z o.o. to E0001697WBW.

Decyzja o nadaniu numeru GIOŚ

Decyzja o nadaniu numeru GIOŚ - Akumulatory i baterie

 

Na mocy umowy współpracy, z dniem 19 września 2006 r. obowiązki Ensto Pol Sp. z o.o. jako Wprowadzającego zostały w całości przejęte przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO S.A. w Warszawie. Opłata recyklingowa w całości przekazywana jest do Organizacji Odzysku AURAEKO S.A. i wykorzystana na budowę i utrzymanie Systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu ułatwienia naszym klientom dostosowania się do wymogów ustawy, w poniższym pliku znajduje się szczegółowa Lista Regionalnych Firm Zbierających, działających na rzecz i w ramach utworzonego Systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Lista firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pdf)

Informacja dla klienta.pdf

Szczegółowe informacje na temat sposobu realizowania wymogów ustawy oraz tekst ustawy dostępne są na stronach:

www.auraeko.pl

rzseie.gios.gov.pl