Ensio Miettinen i duch Ensto


Urodzony przedsiębiorca

Ensio Miettinen urodził się w 1929 roku w rodzinie przedsiębiorców, więc przedsiębiorczość miał niejako we krwi. Dzieciństwo Ensio było bardziej przygotowywaniem na przyszłość niż zabawą: był wychowywany przez swojego ojca-inżyniera, ponieważ matka zmarła wkrótce po jego urodzeniu. Ensio spędził swoje dzieciństwo w Vyborg, ale gdy miał 9 lat wybuch wojny zmusił rodzinę do przeniesienia się do centralnej Finlandii.

Ensio rozpoczął pracę w firmie ojca (Puristustuote Oy) w wieku 22 lat, gdy był jeszcze studentem. Tak opisuje relacje z ojcem: „mimo huśtawek nastroju jakie miewał, ojciec był motorem napędowym dla mojej przyszłej kariery przedsiębiorcy.” Przytacza słowa ojca: „Lepiej otworzyć własną budkę z hot-dogami niż pracować dla innych”. W 1958 roku, po 6-ciu latach pracy u ojca, był gotów do stworzenia własnej firmy.

Żelazna wola i innowacje

Ensio opowiada o pierwszych latach swojej pracy: “Miałem takie wewnętrzne przekonanie, że odniosę sukces. Znałem działalność przedsiębiorczą od podszewki.. W wieku 22 lat rozpocząłem pracę w Puristustuote, w wieku 23 lat już nią kierowałem. Na początku jako tak młody dyrektor techniczny nie budziłem szacunku wśród partnerów biznesowych, bo byłem z innego, młodszego pokolenia. W wieku 28 lat otworzyłem swoją własną firmę inżynierską - Insinööritoimisto Ensio Miettinen – wytwarzałem małe elementy metalowe”. Pierwsze lata własnego przedsiębiorstwa to gorączkowe tempo pracy i tworzenie wizerunku dobrego przedsiębiorcy.

Ensio był niesłychanie żądny wiedzy; posiadał również zdolność obserwacji. Te dwa czynniki doprowadziły firmę do sukcesu. Już po siedmiu latach jego firma była większa od firmy ojca. W latach 70-tych rozszerzył ofertę firmy o nowe produkty, a w latach 80-tych zaczął działać na rynkach międzynarodowych. Wiedza na temat tego, jak wykonać i wdrożyć opracowanie nowego produktu - innowacji - zawsze była jedną z silnych cech Ensio, dzięki której opatentował pod własnym nazwiskiem ponad 100 produktów.

Innowator w zarządzaniu biznesem

W czasie recesji w 1975 roku, mając 45 lat, musiał przezwyciężyć kryzys ekonomiczny. Mówi drwiąco: „Przestałem być inżynierem i skoncentrowałem się na elektronice duszy. I żartuję tylko połowicznie wypowiadając te słowa” Rozważania Ensio o zarządzaniu biznesem zapisywane były w formie pamiętnika, który przekazywał swoim przyjaciołom i współpracownikom.

Wspólnie z Esa Saarinen, filozofem, napisał książkę „Muutostekijä” („Czynnik Zmiany”) podkreślając rolę ludzi i czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie. Książka okazała się sukcesem w Finlandii. Następne książki napisane wspólnie z Risto Harisalo, ekspertem od administracji biznesu: “Klassinen liberalismi” („Klasyczny Liberalizm”) i „Luottamuspääoma” („Zaufanie Jako Kapitał”), będące wnikliwą obserwacją społeczeństwa fińskiego, miały duży wpływ na fińską kulturę korporacji. Cytując słowa Ensio: „Jako przedsiębiorca wiedziałem, że nie można zmienić ludzi ani w życiu prywatnym, ani w pracy. Można tylko jak najlepiej uprawiać glebę i zaufanie da plon lub nie.” Koncepcja „kapitału zaufania” bazuje na tej idei, będącej jedną z głównych zasad Ensio.

Dziedzictwo rodzinnej firmy

Firma stworzona przez Ensio Miettinena nadal prężnie się rozwija. Wartości wyznawane przez założyciela pozostają u podstaw Ensto – koncepcji „firmy rodzinnej”, chociaż zakres uprawnień i odpowiedzialności związanych z własnością spółki zostały ostatecznie przekazane następnemu pokoleniu w 2001 roku. Ensio uważa, że firmy rodzinne z „ludzką twarzą” będą miały nadal kluczowe znaczenie w dobie globalizacji i znoszenia barier handlowych.