1960 - Wzrost poprzez rozwój produktów


Mnogość pomysłów 

Zdolność Ensio do wymyślania nowych idei połączona z rozwojem produktów stała się źródłem licznych patentów. Każdy nowy produkt charakteryzował się czymś szczególnym, np. łatwością instalacji, użytkowania lub lepszym wzornictwem.

Świadomość kosztów kreuje zyski

Kolejnym ważnym czynnikiem sukcesu okazała się świadomość ponoszonych kosztów na każdym poziomie organizacji. Pozornie małe zmiany w konstrukcji i rozważne stosowanie drogich surowców, - np. mosiądzu, przynosiły oszczędności i w konsekwencji zyskowną produkcję.

Nisze rynkowe

Miettinen wyszukiwał i zapełniał nisze rynkowe produktami, których inni nie mogli wyprodukować.

1962

Firma Ensto wydała swój pierwszy katalog z produktami elektrycznymi.

Od 2 do 20 do 200

Zatrudnienie w Ensto gwałtownie wzrosło w latach 60-tych i pod koniec dekady po raz pierwszy nagrodzono pracowników, którzy przepracowali w firmie minimum 10 lat.