Zasady etyczne


Zasady etyczne to podstawa naszych działań w każdym kraju, w którym jesteśmy obecni.

Nasze zasady etyczne to:

1. Szanujemy wszystkie istoty ludzkie

Zaufanie, równość wszystkich ludzi i troska o nich. Etyka i odpowiedzialność to nasze priorytety.

2. Jesteśmy szczerzy i otwarci

Działamy uczciwie i sprawiedliwie przestrzegając zasad prawa. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów w biznesie. Chcemy wypełniać nasze obowiązki względem nich w najlepszy możliwy sposób.

3. Zapewniamy zdrowe i bezpieczne środowisko pracy

Naszym pracownikom zapewniamy najwyższej jakości opiekę zdrowotną i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

4. Chronimy środowisko

Chcemy polepszać warunki środowiskowe poprzez działania, które nie przyczyniają się do degradacji natury. Ochrona środowiska jest priorytetem we wszystkich naszych działaniach.

5. Dobrowolnie bierzemy odpowiedzialność za otaczające nas społeczeństwo

Chcemy brać aktywny udział w działaniach społecznych i w projektach prowadzonych przez ogranizacje pozarządowe. Jesteśmy partnerem dla wielu instytucji pożytku publicznego i wspomagamy projekty społeczne dotyczące np. stażu dla młodych pracowników, kulturalnych i sportowych