Markku Wederhorn, prezes Ensto Utility Networks


ur. 1956
Mgr. (Inż.)
Pracuje w Ensto od 2007 roku

Markku Wederhorn rozpoczął swoją karierę w Ensto w lutym 2007 roku, kiedy został mianowany prezesem jednostki biznesowej Ensto Utility Networks i został członkiem zarządu Ensto.

Markku ukończył Techniczny Uniwersytet Helsiński w 1982 roku z tytułem mgr. inżynierii elektrycznej i przez całą swoją karierę pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym. Zanim dołączył do Ensto pełnił różne stanowiska kierownicze, na przykład w Instrumentarium i później w Planmeca Group, gdzie pracował jako wiceprezes działu obrazowania cyfrowego i aplikacji.

Podczas swojej kariery Markku zdobywał doświadczenie na różnych funkcjach w środowisku biznesu technologicznego, włącznie z opracowywaniem produktu, sprzedażą, marketingiem, kierowaniem jednostką biznesową oraz przejęciami i integracją. W branżę elektryczną zaangażował się podczas pracy w Fiskars Power Systems, gdzie tworzył wsparcie serwisowe dla systemów zasilania bezprzerwowego.

Markku uważa Ensto za dobrze zarządzaną firmę ze stabilną prywatną własnością o silnym dążeniu do postępu i rozwoju jak również o wartościach firmy, do których wg. niego łatwo się “wkupić”. Międzynarodowa atmosfera Ensto oferuje neutralne środowisko działania dla osób, takich jak Markku, który są przyzwyczajeni do pracy w sposób globalny.

Markku ze swoją żoną mają czwórkę dzieci, z czego dwójka mieszka z nimi nadal w domu w Nurmijärvi. Swój wolny czas lub spędzać aktywnie ćwicząc, pływając lub jeżdżąc na nartach i ponieważ lubi być w ruchu, do swoich letnich hobby zalicza żeglarstwo i jazdę na motocyklu.