Zarząd

Członkowie zarządu Ensto to dyrektorzy strategicznych jednostek biznesowych, dyrektor finansowy i dyrektor ds. operacji Ensto. Prezes i dyrektor generalny jest przewodniczącym zarządu Ensto.