Marjo Miettinen


ur. 1957
 Mgr

Przewodniczący rady nadzorczej od 2016 roku

Właściciel i członek rady nadzorczej EM Group Oy

Odpowiedzialne stanowiska

 • Członek rady nadzorczej Solidium Oy
 • Członek rady nadzorczej Avarte Group Oy
 • Członek rady nadzorczej Fińskiej Fundacji Promocji Technologii TES
 • Członek rady nadzorczej Fińskiego Forum Biznesu i Polityki EVA

Kluczowe pozycje zaufania

 • Ministerstwo Edukacji i Kultury - członek Rady ds. Badań i Innowacji, 2020–
 • Technology Academy Finland TAF - członek rady nadzorczej
 • TT-säätiö, przewodniczący rady nadzorczej, 2020–
 • EVA and ETLA, członek rady nadzorczej, 2020–
 • Confederation of Finnish Industries, członek rady nadzorczej, 2019–
 • Federation of Finnish Technology Industries, przewodniczący rady nadzorczej, 2019–
 • Solidium Oy, członek rady nadzorczej, 2016–
 • Boardman Oy, Partner 2016–
 • EM Group, członek rady nadzorczej, 2005–
 • Ensto Oy, członek rady nadzorczej, 1999–