Wartości


Wartością Ensto są ludzie Ensto. Definiujemy je poprzez nasze działania i relacje z klientami i są widoczne w naszych codziennych operacjach.

Kapitał zaufania

Zaufanie jest kamieniem węgielnym wartości naszej marki, fundamentem wszystkich działań w Ensto – i podstawą naszego sukcesu. Jesteśmy lojalni we wszystkich naszych relacjach i dotrzymujemy słowa. Na zaufanie trzeba pracować każdego dnia.

Doskonałość działania

Zawsze staramy się osiągać doskonałość w naszych działaniach. Jesteśmy gotowi stawiać sobie wyzwania, uczyć się i usprawniać nasze działania.

Szacunek

Nasze postępowanie opiera się na uczciwej współpracy oraz szacunku dla naszych klientów, kolegów i innych partnerów. Szanujemy środowisko naturalne i tworzymy zrównoważony rozwój.

Promowanie kreatywności

Wspieramy kreatywność cały czas we wszystkich naszych działaniach. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły oraz nowe sposoby myślenia i wykonywania czynności.