Zasady etyczne


Zasady etyczne Ensto są oparte na zaufaniu, dozwolonych praktykach, naszych wartościach i na fakcie, że w naszych działaniach zachowujemy zgodność z zasadami Powszechnej Deklaracji Praw człowieka NZ, Praw Dziecka i deklaracją Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Organizacji Pracy jak również krajowymi przepisami i regulacjami.

Nasze zasady etyczne:

Szanujemy wszystkich ludzi

Przywiązujemy dużą wagę do zaufania i równości pośród wszystkich ludzi i chcemy troszczyć się o siebie wzajemnie. Mamy ścisłą etykę postępowania i odpowiedzialności.

Jesteśmy uczciwi i otwarci

Działamy w sposób uczciwy i godziwy, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami. Oczekujemy tego samego on naszych wszystkich partnerów w biznesie. Chcemy służyć naszym klientom i innym partnerom najlepiej jak to możliwe.

Jesteśmy zdrowym i bezpiecznym miejscem pracy

Zapewniamy naszym wszystkim pracownikom wysokiej jakości bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wraz z innymi naszymi pracownikami dbamy o ich dobre samopoczucie.

Chronimy środowisko naturalne

Chcemy przyczynić się do rozwoju zdrowego środowiska i bardziej zrównoważonych nawyków produkcji i konsumpcji w perspektywie lokalnej, krajowej i międzynarodowej. We wszystkich naszych działaniach uwzględniamy kwestie środowiska naturalnego.

Przyjmujemy dobrowolnie odpowiedzialność za otaczającą społeczność

chcemy brać udział w aktywnościach społecznych, które nas otaczają i w projektach organizacji pozarządowych. Jesteśmy partnerami wielu instytucji i wspieramy programy socjalne, takie jak praca dla młodzieży, prace na rzecz ochrony środowiska, kultura i sport.