II Konferencja Naukowo Techniczna w Wąsowie


W dniach 14-16 marca odbyła się w Wąsowie II Konferencja Naukowo Technicznej organizowana przez ENEA SERWIS Sp. z o. oraz Stowarzyszenie STELEN.

Wysłuchaliśmy wielu ciekawych wystąpień przedstawicieli spółek Grupy ENEA SA dotyczących m.in. automatyzacji sieci, zagadnień związanych z zastosowaniem nowych norm do projektowania linii napowietrznych SN, oczekiwań wobec jakości wykonywanych instalacji energetycznych przez firmy wykonawcze. W bloku wystąpień dostawców urządzeń, zaprezentowaliśmy sposób obniżenia kosztów budowy linii kablowych SN oraz zwiększenia szybkości układania takich linii za pomocą kabla trójżyłowego AXAL-TT Pro. W ostatnim dniu konferencji podczas dyskusji nt. zagadnień jakie były poruszane podczas konferencji, dominowały tematy związane z układaniem kabli w systemie ofertowanym przez Ensto Pol oraz z konsekwencjami wprowadzenia nowej europejskiej normy PN-E 50341.