Seminarium ELSEP 2018 w Białymstoku


17 maja 2018 odbyło się XVI seminarium szkoleniowe ELSEP 2018 poświęcone zagadnieniu nowoczesnych technologii w stacjach i sieciach elektroenergetycznych. Podczas obrad odbywających się na Politechnice Białostockiej, Lesław Kwidziński wygłosił referat pt. "Nowoczesne metody układania kabli elektroenergetycznych"