Mechaniczne układanie kabla AXAL-TT PRO


Prezentacja oferty Ensto podczas XIV sympozjum „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie sieciowym” (10-12 stycznia 2018).

Sympozjum, które odbyło się w Ośrodku Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim, zorganizował kaliski Oddział SEP oraz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu.

Uczestnicy 3-dniowego wydarzenia mieli okazję do wysłuchania wystąpień poświęconych m.in. nowym technologiom wykorzystywanym w elektroenergetycznych liniach przesyłowych, instalacjom fotowoltaicznym czy też zagadnieniom e-mobillity.

Podczas sesji poświęconej prezentacji firm, Tomasz Olejnik wygłosił referat pt. „Mechaniczne układanie kabla AXAL-TT PRO”, omawiający ekonomiczne, techniczne i środowiskowe zalety wykorzystania tego typu rozwiązań w energetyce.