Rozwiązania przeciwoblodzeniowe w pomieszczeniach mroźniczych


Z firmą DROSED Ensto łączy wieloletnia współpraca. W oparciu o proponowane rozwiązanie firmy Ensto, w ostatnich 7 latach wykonaliśmy pięć instalacji podgrzewania gruntu w nowobudowanych pomieszczeniach mroźniczych oraz zabezpieczenie kablami grzejnymi odcinków rurociągów przed zamarzaniem.

Udzielone wsparcie polegało na przedstawieniu koncepcji rozwiązania oraz oferty technicznej z rysunkami, ofercie cenowej, dostawy zamówionych elementów oraz współpracy na etapie wykonawstwa. Wybór firmy Ensto jako dostawcy wynikał z bardzo dobrej opinii o firmie oraz dobrej współpracy przy realizacji inwestycji tak w naszym zakładzie, jak również w innych zakładach naszej Grupy Drosed. Proponowane i zrealizowane zadania spełniły całkowicie nasze oczekiwania. Warte podkreślenia jest profesjonalna obsługa klienta i współudział firmy Ensto przez cały okres realizacji inwestycji - od etapu koncepcji do etapu uruchomienia instalacji.  

Marek Rychlik
Główny Inżynier