Poznaj nową aplikację SLIWek


SLIWek umożliwia prosty i wygodny dobór zacisków i uchwytów do linii energetycznych niskiego napięcia w celu wykonania odgałęzienia lub przyłącza od linii gołej lub izolowanej AsXSn. Oprócz tego program sugeruje wybór odpowiednich uchwytów odciągowych i przelotowo-narożnych w zależności od przekroju toru głównego, odgałęzienia i kąta załomu. Dobór dokonywany jest z uwzględnieniem standardów obowiązujących dla poszczególnych spółek energetycznych. Każdy z produktów posiada informację o cenie. Oprócz tego w aplikacji znajdują się filmy montażowe i adresy oddziałów Ensto Polu w Polsce.


   
                              

 

Aplikacja dostępna jest dla urządzeń mobilnych pracujących w systemach Android oraz iOS.

 

                          Google Play                                                                                           App store