Ensto Optiheat –Nowe, samoregulujące kable do ochrony przeciwoblodzeniowej


Optiheat to seria nowych samoregulujących kabli grzejnych Ensto przeznaczonych do ochrony przeciwoblodzeniowej.

Za pomocą Ensto Optiheat można w prosty sposób zaprojektować i wykonać systemy przeciwoblodzeniowe. Typowym zastosowaniem kabli jest zapobieganie oblodzeniu rynien i spustów, dachów, schodów, podjazdów oraz ochrona rurociągów przed zamarzaniem. Asortyment obejmuje kabel Optiheat 10 o mocy grzewczej 10 W/m, Optiheat 20 o mocy 20 W/m oraz Optiheat RAMP o mocy 50 W/m, przeznaczony do miejsc wymagających szczególnej ochrony przeciwoblodzeniowej, takich jak lądowiska helikopterów czy rampy załadowcze. Kabel Ensto Optiheat 10 może być również instalowany wewnątrz rurociągów z wodą pitną.

Kod

Nazwa

Moc

Kolor

EFPO10 Optiheat 10    10 W/m   niebieski
EFPO20 Optiheat 20/40 20 W/m czarny
EFPORAMP Optiheat Ramp    50 W/m żółty