Osprzęt kablowy Ensto zaprezentowany na konferencji KABEL 2016


W dniach 15-18 marca 2016 r. wzięliśmy udział w XXIII Konferencji Szkoleniowo-Technicznej nt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2016, która odbyła się w Krynicy-Zdrój.

Wyzwania stawiane polskiej energetyce przez Unię Europejską oraz priorytety budżetu na lata 2016 – 2020 powodują, że myślą przewodnią Konferencji KABEL 2016 była praca odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym oraz zwiększenie efektywności wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jednocześnie zachowując specyfikę dotychczasowej tematyki, główny nacisk został położony na praktyczne aspekty zarządzania siecią elektroenergetyczną oraz rozwoju technologii Smart Grid w polskiej energetyce.

Konferencja kierowana była do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych, producentów.

W trakcie konferencji omówiono szereg zagadnień związanych z branżą energetyczną. Firmę Ensto Pol reprezentowali Edyta Zanik oraz Jarosław Zdrzałek. Referat„Nowoczesne technologie w osprzęcie kablowym Ensto" spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Przedstawiona została w nim oferta Ensto w zakresie osprzętu kablowego SN w technologii termokurczliwej, zimnokurczliwej oraz nasuwanej. Oprócz tego omówiono również proces produkcji osprzętu zimnokurczliwego oraz korzyści wynikające z jego stosowania. 

Ważnym elementem wystąpienia była prezentacja nowych produktów w ofercie Ensto - ekranowanych głowic konektorowych, które w najbliższym czasie wprowadzone zostaną do sprzedaży w Polsce.

W kuluarach konferencji na stoisku Ensto można było porozmawiać z przedstawicielami Ensto nt. szczegółów technicznych prezentowanych rozwiązań, a także otrzymać wszystkie niezbędne materiały informacyjne. Było to też miejsce gdzie toczyły się gorące dyskusje dotyczące prezentowanych referatów oraz aktualnej sytuacji w branży elektroenergetycznej.