Nowa strategia Ensto: Lepsze życie. Dzięki elektryczności.


Zmagając się ze stagnacją na rynku europejskim oraz wykorzystując możliwości stwarzane przez megatrendy, nowy dyrektor generalny firmy Ensto, Ari Virtanen, prowadzi firmę ku wzrostowi.

„20% tego, co robimy to definiowanie” — twierdzi dyrektor generalny Ensto Group Ari Virtanen, który długie miesiące poświęcił na budowanie strategii, odkąd dołączył do zespołu w kwietniu 2016 roku. „Natomiast pozostałe 80% to wprowadzanie w życie”.

10 x 10 x 10 x 10

Strategia firmy Ensto ma za zadanie pomóc w realizacji najważniejszych celów, nazywanych przez Virtanena „10 x 10 x 10 x 10”. „Jest to skrót dla określenia celów na rok 2020, które oznacza: 10% zysku operacyjnego, 10% wzrostu sprzedaży, 10% zysku ze sprzedaży nowych rozwiązań oraz 10% zysku ze sprzedaży w regionach geograficznych nowych dla firmy Ensto”.

Jaka motywacja stoi za realizacją tych celów? „Jest to motywacja częściowo wewnętrzna” — twierdzi Virtanen. „Obecnie nasze przedsiębiorstwo notuje ujemny wzrost organiczny, a nasz model operacyjny jest bardzo złożony”. Występują także czynniki zewnętrzne, megatrendy, które zmieniają środowisko biznesowe, w którym działa Ensto.

Megatrendy: ignorujesz je na własne ryzyko

Urbanizacja to pierwszy z megatrendów, który ma wpływ na firmę Ensto. „Do 2050 roku, siedem na dziesięć osób będzie mieszkało w mieście”. „W ciągu kolejnych 20 lat Chiny wybudują tyle nowych budynków, ile obecnie znajduje się w całej Europie”.

Ponieważ rynek europejski cechuje stagnacja, Virtanen uważa, że „zadaniem firmy Ensto jest znalezienie swojego miejsca na rynkach rozwijających się oraz poszukiwanie nowych możliwości wzrostu na rynkach obecnych”.

Kolejnym megatrendem ściśle związanym z urbanizacją jest wzrost potęgi gospodarczej Azji. „Ensto może na tym zyskać poprzez odpowiednie ukierunkowanie”. Chodzi tutaj przede wszystkim o ukierunkowanie geograficzne, ale także w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań”.

Cyfryzacja jest trzecim megatrendem, który ma wpływ na firmę Ensto. Virtanen wyjaśnia, że większość produktów i rozwiązań Ensto powinna zawierać element cyfrowy, aby utrzymać swoją konkurencyjność.

Zmiany społeczne to bardzo złożony megatrend. „Grupa osób powyżej 65. roku życia stale się powiększa i chce pozostać w swoich domach tak długo, jak to tylko możliwe”. „Z drugiej strony są jednak młodzi ludzie, którzy dzięki mediom społecznościowym kształtują swój pogląd na rzeczywistość w zupełnie inny sposób, niż ich rodzice”.

Virtanen twierdzi, że umiejętność dopasowania się Ensto do tego nowego paradygmatu jest sprawą kluczową. „Starsi ludzie chcą posiadać samochody na własność, młodszym wystarczy współdzielenie. W jaki sposób chcemy dotrzeć do tych dwóch grup odbiorców?”

Na koniec Virtanen zauważa, że zjawisko zrównoważonego rozwoju jest megatrendem o wiele bardzie złożonym. „Oczywiście nasze produkty muszą być przyjazne dla środowiska. Ale „zrównoważony rozwój” ma także wymiar etyczny. Czy nasi dostawcy przestrzegają tych samych norm etycznych, co Ensto?

Działania Ensto

Obserwując powyższe megatrendy, Virtanen uważa, że przyszłość Ensto to inteligentne miasta. „Nie zaniedbujemy obszarów wiejskich, ale nowoczesne miasta są zasilane przez inteligentną elektryczność i to jest siła firmy Ensto” — twierdzi Virtanen.

Firma Ensto zamierza skoncentrować się na trzech obszarach w obrębie miast: inteligentne budynki, inteligentny transport oraz inteligentna sieć energetyczna. Virtanen podkreśla, że większość działalności biznesowej odbywa się właśnie na styku tych trzech ekosystemów. „Stacje ładowania pojazdów elektrycznych mogą być częścią inteligentnego budynku lub też baterie do samochodów elektrycznych EV mogą działać jako magazyn energii dla inteligentnej sieci”.

„Ensto nie może być w kilku miejscach jednocześnie, zamierzamy więc skupić się na ekosystemach, w których czujemy się najmocniejsi i o których mamy największą wiedzę”.

Bitwy, które trzeba wygrać

Obserwując powyższe megatrendy, firma Ensto zamierza osiągnąć swój cel „10 x 10 x 10 x 10” poprzez działanie w czterech obszarach, od dziś do 2020 roku. Virtanen nazywa te obszary „must-win battles” („bitwami, które trzeba wygrać”) lub MWB. Jest to określenie spopularyzowane przez globalne firmy konsultingowe.

„W obszarach tych dokonywane są transformacje, przeprowadzane przez zespoły wykwalifikowanych pracowników Ensto” — wyjaśnia Virtanen. Kiedy już osiągniemy nasze cele w 2020 roku, zastąpimy obecne obszary MWB nowymi”.

Te cztery obszary to:

(1) Kontakt z klientem. „Firma Ensto dysponuje różnorodnym zapleczem kadrowym, procesami oraz narzędziami przeznaczonymi dla klientów” — twierdzi Virtanen. „Ale musimy połączyć wszystkie te elementy w jeden całościowy system zarządzania obsługą klienta”.

(2) Odnowienie asortymentu produktów. „Firma Ensto posiada bogaty asortyment, który musimy uprościć. Powinniśmy także znaleźć równowagę pomiędzy produktami i rozwiązaniami, rozwiązaniami będącymi połączeniem produktu z usługą” — dodaje.

(3) Konkurencyjność usług. „Firma Ensto nie jest zbyt zaawansowana cyfrowo” — uważa Virtanen. „Musimy rozwinąć nasze usługi w chmurze oraz platformy IoT. Technologia cyfrowa umożliwi nam dostarczenie nowych usług o wysokiej jakości”.

(4) Elastyczne dostawy. Virtanen podkreśla, że Ensto nie należy do największych graczy na rynku i nie powinna do tego dążyć. „Nie mamy możliwości konkurowania z innymi pod względem liczby produktów i usług, ale możemy wyróżniać się najlepszą jakością dostawy”.

Budowanie na tym, co już osiągnęliśmy

Virtanen przyznaje, że cele „10 x 10 x 10 x 10” stanowią duże wyzwanie dla firmy Ensto, co powoduje, że definiowanie i wprowadzanie strategii w życie staje się jeszcze trudniejsze.

„Na szczęście nie zaczynamy od zera. Nie zostawiamy wszystkiego za sobą. Będziemy budować przyszłość naszej firmy na tym, co jest dobre. Sytuacja nie jest dramatyczna. Obecnie podejmujemy kroki w celu podniesienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w przyszłości”.

Wizją Virtanena jest uczynienie firmy Ensto uznanym dostawcą rozwiązań elektrycznych dla inteligentnych miast. „Kiedy nasza strategia zostanie wprowadzona w życie i kiedy osiągniemy nasze cele, przekonamy się, że nasze inteligentne rozwiązania naprawdę czynią życie lepszym”.