Ensto Pol wyróżniony przez NKT (Sweden) AB tytułem Channel Partner of the Year 2019.


NKT jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie kabli AC/DC. Podczas dorocznego spotkania NKT Channel Partner Meeting firma NKT (Sweden) AB, przyznała nagrodę Channel Partner of the Year firmie Ensto Pol. NKT (Sweden) AB doceniło długotrwałą i owocną współpracę biznesową i techniczną oraz dobre relacje z naszymi przedstawicielami.

NKT dostrzega ponadto nowe możliwości współpracy na polskim rynku, szczególnie w zakresie budowy linii kablowych średniego napięcia. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku przeprowadzono w Nowym Barkoczynie pilotażową inwestycję przebudowy napowietrznej linii SN w linię kablową, wykorzystując nowoczesną metodę układania kabli. W ramach tej inwestycji, metodą bezwykopową (płużenia), ułożono kabel trójżyłowy typu AXAL-TT-PRO 3x150/35Al mm2 produkcji NKT.