Ensto Pol partnerem VII Konferencji "Elektroenergetyczne linie napowietrzne"


W dniach 18-19 października 2016 r. w Wiśle już po raz siódmy odbyła się konferencja naukowo-techniczna ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE.

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele Spółek Dystrybucyjnych, biur projektowych, firm wykonawczych, środowisk naukowych oraz producentów i dystrybutorów osprzętu do linii napowietrznych. Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki ostatnich prac w zakresie działań normalizacyjnych – głównie nowej normy PN-EN 50341-2-22:2016-04 oraz typizacyjnych PTPiREE wynikających z tej nowej normy.

 

 

Konferencja była również okazją do uroczystego Jubileuszu 40-lecia pierwszej linii PAS.

Gościem honorowym był Jan Blad – Prezes firmy Amokabel AB z Szwecji, który przedstawił historię systemu PAS. Jego ciekawa prezentacja pokazywała jak system ewaluował, jak zmieniała się konstrukcja przewodu, tak by obecnie standardem stało się budowanie linii z użyciem przewodów trójwarstwowych z ekranem półprzewodzącym na żyle przewodu.

 

 

Peterii Pulkinen z Ensto Finland OY przybliżył historię osprzętu do systemu PAS oraz stan obecny, jak również prace nad jego rozwojem. Głównym czynnikiem rozwoju osprzętu dla linii PAS jest stale rosnące zapotrzebowanie na bardziej niezawodne rozwiązania, które gwarantują pewną dostawę energii elektrycznej do klienta. Dodatkowo zwrócił uwagę na łatwość i prostotę montażu linii PAS w terenie.

 

 

PAS przyjął się też świetnie w Polsce, o czym mogliśmy się dowiedzieć z prezentacji Piotra Grodeckiego i Marka Ozorowskiego

 

 

                         

 

Pierwsze opracowania i instalacje powstały na początku lat 90. Jedna z pierwszych linii, zbudowana w 1993 roku w Zieleńcu, funkcjonuje do dzisiaj. Od samego początku większość inwestycji opartych o system PAS budowano w terenach trudnych z punktu widzenia eksploatacji, przede wszystkim w lasach i górach. Obecnie standardem staje się budowa linii PAS również na terenach otwartych.

Kulminacją Jubileuszu było rozstrzygnięcie naszego konkursu fotograficznego i ogłoszenie wyników.

 

Można przyjąć, że system PAS jest od lat w pełni dojrzałym, niezawodnym systemem budowy linii napowietrznych SN. Potwierdzeniem tej tezy są dane statystyczne z energetyki fińskiej z roku 2007, gdzie wskaźnik ilości awarii na 100 km linii na rok, dla linii PAS, wyniósł 0,3 i był piętnastokrotnie niższy niż w liniach gołych i co ciekawe, dwukrotnie niższy niż w liniach kablowych.

Linie PAS; prawidłowo zaprojektowane i zbudowane z użyciem sprawdzonego, wysokiej jakości osprzętu Ensto; wykazały w warunkach polskich znakomite właściwości eksploatacyjne i bardzo niską awaryjność. Takie zaufanie do systemu, którego Ensto jest współtwórcą, to duża odpowiedzialność, ale także motywacja do dalszego rozwoju. Należy jednak pamiętać, że niezawodność linii z przewodami w osłonie (PAS) bazuje na czterech warunkach wysokiej jakości: projektantach linii, instalatorach linii, przewodach oraz osprzęcie. Zdarzało się, że któregoś z przedstawionych powyżej elementów brakowało, co prowadziło do tworzenia zawodnych sieci lub nawet do niepowodzenia całej inwestycji.

Wg danych z roku 2014 w Polsce zbudowano ponad 8 200 km linii PAS (linie nowe i modernizowane), co stanowi zaledwie ok. 3,5% długości linii napowietrznych SN. Należy się spodziewać dalszych intensywnych prac modernizacyjnych polegających na przebudowie gołych linii SN na linie PAS, szczególnie w terenach leśnych.