Tymczasowa linia energetyczna zastosowana podczas modernizacji linii SN „Łodygowice”


Firmy Tauron Dystrybucja, Ensto Pol i Energy Composites wspólnie zainstalowały tymczasową linię energetyczną, wybudowaną ze słupów kompozytowych i elastycznych kabli wielokrotnego użytku. Można korzystać z niej w czasie awarii lub modernizacji istniejących linii, ale także np. do dostarczania energii elektrycznej na place budów, czy też na imprezy plenerowe.

Linia, którą dysponują energetycy, ma blisko kilometr długości, a jej elementy są łatwe w transporcie i mogą być używane wielokrotnie i w różnych miejscach.

O doświadczenia z budowy i eksploatacji linii zapytaliśmy inwestora, a zarazem głównego pomysłodawcę i wykonawcę tego przedsięwzięcia, Pana Janusza Juraszka, Kierownika Regionu Sieci SN, nn Żywiec.

Wywiad oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie izolowane.pl