Kontakt medialny


W sprawach związanych z udostępnieniem materiałów dla mediów prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Przemysław Droździk
Marketing Manager
+48 58 692 40 53
przemyslaw.drozdzik@ensto.com

Łukasz Sobczak
Specjalista ds. e-Marketingu
+48 58 692 40 21
lukasz.sobczak@ensto.com