Majowa Jubileuszowa Konferencja SEP w Busku Zdroju


Busko Zdrój jest uroczym miastem, nazywanym „perłą Ponidzia", miastem, które kojarzy się przede wszystkim z uzdrowiskami i cudownym działaniem wód z licznie tam występujących źródeł solankowych, szczególnie polecanych na wszelkie dolegliwości związane z chorobami narządów ruchu, cywilizacyjnymi, układu nerwowego i krążenia. Jednak mało kto wie, że pierwszymi „kuracjuszami" Buska była królewska para – Jadwiga i Władysław Jagiełło. Oficjalny status uzdrowiska Busko otrzymało w 1836 roku, kiedy to otworzono tam pierwszy zakład kąpielowy.

W herb Buska Zdroju wpisane jest Słońce, co stanowi doskonałą ilustrację dla tamtejszego klimatu, ale i charakteru miasta. Szczególnie wyraźnie da się to wszystko odczuć w maju, gdy zieleń jest najbardziej soczysta, kwitną przepięknie wiekowe kasztanowce i krzewy bzów. W takich właśnie okolicznościach odbywa się doroczne spotkanie energetyków, przybierając formę Konferencji Naukowo-Technicznej. Konferencje organizowane są przez Koło Terenowe SEP w Busku Zdroju (Oddział Kielecki), przy współudziale Rejonu Energetycznego Busko (PGE Dystrybucja SA O/ Skarżysko-Kamienna).

Inicjatorem i motorem wszystkich działań, których efektem jest jubileuszowa, już XX, Konferencja, jest Pan Andrzej Wadowski postać - legenda, niezwykle ceniony i zasłużony działacz kieleckiego SEP, pełniący funkcję Prezesa Koła Terenowego w Busku od samego początku jego istnienia, czyli od 50 lat.

Pan Andrzej osobiście otwiera każdą Konferencję, witając uczestników, z charakterystycznym dla siebie wdziękiem i humorem, a później czuwa nad dyscypliną spotkania i czasem trwania wystąpień prelegentów. Zawsze stara się przybliżyć wszystkim obecnym ukochane Ponidzie, które ze swoją przyrodą, zabytkami i historią stanowi wyjątkową część województwa świętokrzyskiego. Robi to z ogromną kulturą, wykazując się rozległą wiedzą na temat regionu, w którym mieszka. Ponieważ w tym roku przypadał również jubileusz 50lecia jego prezesury, sala zgotowała mu owację na stojąco, a Dyrektor Rejonu Energetycznego Busko – Pan Czesław Maj wręczył okolicznościowy grawerton z podobizną Pana Andrzeja.

Temat przewodni tegorocznej Konferencji to „Inteligentne sieci elektroenergetyczne", ale prawdziwym clou programu była historyczna prezentacja przygotowana przez Dyrektora Czesława Maja, stanowiąca przegląd wszystkich poprzednich spotkań, suto okraszona zdjęciami. Dla nas – ENSTO POLu – była ona niezwykłą okazją do wspomnień. Mogliśmy zobaczyć jak sami się zmieniliśmy przez te lata i jak ewaluowała nasza oferta. Towarzyszyliśmy buskim konferencjom od samego początku w 1997 roku. Temat pierwszej brzmiał „Izolowane linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia". Referat w naszym imieniu wygłosił Dyrektor Sprzedaży, Piotr Grodecki, który opowiedział o fińskich doświadczeniach, pokazał osprzęt specjalnie zaprojektowany przez ENSTO i zachęcał do rozpowszechniania tej, nieznanej do tej pory technologii, również w Polsce. Oczywiście nie trzeba dodawać, że wystąpienie zostało przyjęte z ogromnym zainteresowaniem, a jego echem są tysiące kilometrów linii wybudowanych przez te 20 lat w naszym kraju.

Od tamtego czasu mieliśmy jeszcze wiele wystąpień, prezentując kolejne, innowacyjne rozwiązania dla sieci dystrybucji: system kabli uniwersalnych średniego napięcia, cyfrowy system sterowania rozłącznikami SN i lokalizacji awarii, unowocześniony system PAS w oparciu o przewody z izolacją trójwarstwową BLL-T i BLX-T. Buskie konferencje były nie tylko miejscem wymiany doświadczeń, rozmów o kierunkach rozwoju i przyszłości energetyki, ale przynosiły konkretne działania w postaci modernizacji istniejących i budowy nowych linii.

Organizatorzy Konferencji docenili nasz wkład i zaangażowanie w rozwój energetyki w Polsce, wręczając nam jubileuszowy grawerton, z osobistą dedykacją dla Piotra Grodeckiego, dziękując za wieloletnie uczestnictwo i wsparcie.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i mamy nadzieję na kolejne spotkania w przyszłych latach, zwłaszcza, że pogoda w Busku zawsze dopisuje.