CJH11 - hybrydowe mufy przelotowe do kabli jednożyłowych z osłoną zewnętrzną z rury termokurczliwej

Hybrydowe mufy przelotowe służą do łączenia jednożyłowych kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego i o izolacji z polietylenu termoplastycznego. Mufy CJH11.24xxC stosowane są ze złączkami śrubowymi, dostarczanymi w komplecie. Po wykonaniu montażu istnieje możliwość natychmiastowego załączania kabli.
Mufy CJH11 o napięciu maksymalnym Um = 24 kV stosowane są do kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV lub 12/20 kV. Mufy te, w zależności od napięcia znamionowego kabli, stosowane są na różne

CJH11 - hybrydowe mufy przelotowe do kabli jednożyłowych z osłoną zewnętrzną z rury termokurczliwej

Produkty