Mufy zimnokurczliwe

Zimnokurczliwe mufy służą do łączenia jednożyłowych kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego i o izolacji z polietylenu termoplastycznego.

CJH = mufy hybrydowe

Mufy zimnokurczliwe

Produkty