Mufy zimnokurczliwe

Zimnokurczliwe mufy służą do łączenia jednożyłowych kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego i o izolacji z polietylenu termoplastycznego.

CJ = mufy zimnokurczliwe
CJH = mufy hybrydowe

Mufy zimnokurczliwe

Produkty