Przewody w osłonie izolacyjnej

Przewód w osłonie typu BLX-T posiada unikalną trójwarstwową konstrukcję osłony. Przewód ten spełnia z dużym zapasem wymagania normy PN-EN 50397-1:2007 dla przewodów w osłonie. Norma ta zwiększa istotnie wymagania dotyczące jakości tych przewodów, a szczególnie wytrzymałości napięciowej osłony i jej odporności na wyładowania pełzne. Żyła przewodu jest zgodna z EN 50182.

Przewody w osłonie izolacyjnej

Produkty