Odłącznik
SZ24M.255


Typ SZ24M.255
Nazwa Odłącznik
24kV z ramką i uchwytami odciągowymi, komplet na 3 fazy dla linii gołych
Opis Odłącznik SZ24M.255 stosuje się w celu uproszczenia prac w sytuacjach awaryjnych i skrócenia czasu serwisu. Na komplet odłącznika składają się trzy jednofazowe aparaty, wyposażone w dźwignię napędu z ramkami o prostokątnym kształcie. Można nim operować z ziemi przy pomocy drążków wyposażonych w nasadki firmy Hubix. W zestawie również 6 uchwytów odciągowych SO255 zmontowanych z odłącznikiem. Pozwala to zainstalować odłącznik na przewodzie fazowym w przęśle bez użycia dodatkowych narzędzi.