Kabel uniwersalny
AXCES3X70/25


Typ AXCES3X70/25
Nazwa Kabel uniwersalny
Kabel uniwersalny typu AXCES 3x70/25 12/20kV
Opis Kabel uniwersalny typu AXCES stosowany jest do budowy izolowanych linii napowietrznych oraz do układania linii kablowych w ziemi. Konstrukcja kabla, szczególnie specjalna żyła powrotna z taśm plecionych z pocynowanych drutów, została opracowana do przenoszenia naprężenia mechanicznego w liniach napowietrznych. Może być stosowany w liniach napowietrznych wyłącznie z odpowiednim osprzętem tj. uchwyty przelotowo-narożne i spirale odciągowe, tworzące system samonośnej linii napowietrznej.