Linie napowietrzne średniego napięcia

Ensto opracowało kompletne zestawy produktów dla różnych rozwiązań napowietrznych linii SN, od linii gołych, poprzez linie w osłonie izolacyjnej do linii izolowanych z użyciem kabla uniwersalnego.

Zestawy produktów zostały zaprojektowane tak by zaspokoić różne lokalne wymagania i warunki montażu. Rozwój osprzętu dokonywał się w scisłej współpracy ze spółkami dystrybucyjnymi energetyki.

Linie napowietrzne średniego napięcia

Produkty