Kabel uniwersalny
EXCEL3X10/10


Typ EXCEL3X10/10
Nazwa Kabel uniwersalny
Kabel uniwersalny typu EXCEL 3x10/10 12/20kV
Opis Kabel uniwersalny typu EXCEL stosowany jest do budowy izolowanych linii napowietrznych oraz do układania linii kablowych w ziemi. Konstrukcja kabla, szczególnie specjalna żyła powrotna z taśm plecionych z pocynowanych drutów, została opracowana do przenoszenia naprężenia mechanicznego w liniach napowietrznych. Może być stosowany w liniach napowietrznych wyłącznie z odpowiednim osprzętem tj. uchwyty przelotowo-narożne i spirale odciągowe, tworzące system samonośnej linii napowietrznej.
Producent Ensto Finland Oy
Więcej produktów powiązanych