Odłączniki SN

Odłączniki napowietrzne SZ24 stosowane są w sieciach SN w sytuacjach awaryjnych w celu odłączenia uszkodzonego odcinka linii i skrócenia czasu trwania awarii. Mogą również służyć do wyizolowania fragmentu sieci SN (np. stacji transformatorowej SN/nn) na czas niezbędnych zabiegów eksploatacyjnych lub serwisowych.

Odłączniki SN

Produkty