HITHP3 - głowice wnętrzowe do kabli o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym

Głowice wnętrzowe HITHP3 stosowane są do zakończenia 3-żyłowego kabla o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym, z powłoką ołowianą, pancerzem z taśm lub drutów stalowych i z osłoną włóknistą lub polwinitową. Zestaw zawiera końcówki kablowe. Głowice HITHP3 o napięciu maksymalnym Um=24 kV, stosowane są do kabli o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV. Głowice, w zależności od napięcia znamionowego kabli, stosowane są na różne zakresy.

HITHP3 - głowice wnętrzowe do kabli o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym

Produkty