Voltage Controller

Ensto Voltage Controller jest jednofazowym regultorem napięcia stosowanym w sieciach nn. Zainstalowany u klienta końcowego, mierzy napięcie zasilania i odpowiednio do tego dostosowuje napięcie po stronie odbioru. Urządzenie może podwyższać lub obniżać poziom napięcia u klienta. Zakres regulacji na wyjściu wynosi -10% - +15%, a funkcja obniżenia lub podwyższenia napięcia jest dobierana automatycznia na podstawie parametrów lokalnych. Urządzenie działa przy parametrach zasilania 160V-260V.

Voltage Controller

Produkty