Odłączniki napowietrzne SZ24 i SZ24M


Odłączniki napowietrzne SZ24 i SZ24M stosowane są w sieciach średniego napięcia w sytuacjach awaryjnych w celu odłączenia uszkodzonego odcinka linii i skrócenia czasu trwania awarii. Mogą również służyć do wyizolowania fragmentu sieci SN (np. stacji transformatorowej SN/nn czy rozłączników w obudowie zamkniętej) na czas niezbędnych zabiegów eksploatacyjnych lub serwisowych.


Aparaty SZ24 i SZ24M są sklasyfikowane jako odłączniki, ze względu na funkcję jaką pełnią w sieci SN - tworzenie widocznej przerwy izolacyjnej. Te zaawansowane techniczne, ale proste w montażu i obsłudze urządzenia, stosowane są już w wielu rejonach energetycznych Polsce w celu podziału sieci na mniejsze fragmenty. SZ24 montuje się wprost na przewodach linii SN, także w PPN, co pozwala skrócić czas montażu nawet do 2 godzin! Co więcej, aby przeprowadzić taką operację w tradycyjny sposób, potrzeba minimum 2 zespołów. Przy pracy w PPN wystarczy tylko jeden zespół, co w znaczny sposób redukuje koszty instalacji. Praca z wyłączeniem to kilka godzin dłużej, większe ryzyko związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz znacznie dłuższa przerwa w zasilaniu od kilkunastu do kilkudziesięciu stacji

Istotne znaczenie w tej sytuacji ma również ergonomia i bezpieczeństwo pracy zespołów serwisowych. Odłącznikiem SZ24 można manewrować przy pomocy drążka z poziomu ziemi bez użycia podnośnika, a pewność zadziałania zapewnia w każdej chwili wyraźnie widoczna przerwa izolacyjna. SZ24 montuje się za pomocą prostych narzędzi, będących standardowo w wyposażeniu każdego zespołu. Ponadto, aparat ten można też zainstalować tymczasowo i w razie potrzeby przenieść go w inne miejsce sieci.

 

 

 

Odłącznik SZ24


Odłącznik SZ24 posiada dźwignię napędu zakończoną oczkiem dla zaczepu końcówki drążka. Ze względu na niewielkie wymiary oczka, wygodne manewrowanie odłącznikiem możliwe jest z podnośnika, z użyciem krótkiego drążka izolacyjnego.

Odłącznik SZ24M


Odłącznik SZ24M jest wyposażony w dźwignię napędu z ramkami o prostokątnym kształcie umożliwiającymi operowanie aparatem z użyciem długiego drążka (np. z poziomu ziemi). Do tego celu używana jest specjalna nasadka do izolacyjnych drążków manewrowych (rozwiązanie firmy Hubix).

Zalety stosowania odłączników

  • Możliwość szybkiego montażu bezpośrednio na przewodzie, bez konieczności budowania stanowiska słupowego

  • Możliwość montażu w praktycznie w każdym miejscu, bez konieczności stosowania słupa odporowego (mocnego)

  • Możliwość montażu przed rozłącznikami sterowanymi zdalnie, do wykonywania przeglądów strony pierwotnej jak i wtórnej rozłącznika,

  • Możliwość dzielenia linii, wycinania uszkodzonych odcinków linii głównie przy usuwaniu awarii

Poznaj wszystkie parametry techniczne


Zapisz się nasz newsletter

Zapisz się do naszego newslettera używając poniższego formularza. 

Obiecujemy, że będziemy wysyłać Ci tylko wartościowe i interesujące rzeczy. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości.