Odłączniki napowietrzne SZ24 i SZ24M


Odłączniki napowietrzne SZ24 i SZ24M stosowane są w sieciach średniego napięcia w sytuacjach awaryjnych w celu odłączenia uszkodzonego odcinka linii i skrócenia czasu trwania awarii. Mogą również służyć do wyizolowania fragmentu sieci SN (np. stacji transformatorowej SN/nn czy rozłączników w obudowie zamkniętej) na czas niezbędnych zabiegów eksploatacyjnych lub serwisowych.


Aparaty SZ24 i SZ24M są sklasyfikowane jako odłączniki, ze względu na funkcję jaką pełnią w sieci SN - tworzenie widocznej przerwy izolacyjnej. Te zaawansowane techniczne, ale proste w montażu i obsłudze urządzenia, stosowane są już w wielu rejonach energetycznych Polsce w celu podziału sieci na mniejsze fragmenty. SZ24 montuje się wprost na przewodach linii SN, także w PPN, co pozwala skrócić czas montażu nawet do 2 godzin! Co więcej, aby przeprowadzić taką operację w tradycyjny sposób, potrzeba minimum 2 zespołów. Przy pracy w PPN wystarczy tylko jeden zespół, co w znaczny sposób redukuje koszty instalacji. Praca z wyłączeniem to kilka godzin dłużej, większe ryzyko związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz znacznie dłuższa przerwa w zasilaniu od kilkunastu do kilkudziesięciu stacji

Istotne znaczenie w tej sytuacji ma również ergonomia i bezpieczeństwo pracy zespołów serwisowych. Odłącznikiem SZ24 można manewrować przy pomocy drążka z poziomu ziemi bez użycia podnośnika, a pewność zadziałania zapewnia w każdej chwili wyraźnie widoczna przerwa izolacyjna. SZ24 montuje się za pomocą prostych narzędzi, będących standardowo w wyposażeniu każdego zespołu. Ponadto, aparat ten można też zainstalować tymczasowo i w razie potrzeby przenieść go w inne miejsce sieci.

 

 

 

Odłącznik SZ24


Odłącznik SZ24 posiada dźwignię napędu zakończoną oczkiem dla zaczepu końcówki drążka. Ze względu na niewielkie wymiary oczka, wygodne manewrowanie odłącznikiem możliwe jest z podnośnika, z użyciem krótkiego drążka izolacyjnego.

Odłącznik SZ24M


Odłącznik SZ24M jest wyposażony w dźwignię napędu z ramkami o prostokątnym kształcie umożliwiającymi operowanie aparatem z użyciem długiego drążka (np. z poziomu ziemi). Do tego celu używana jest specjalna nasadka do izolacyjnych drążków manewrowych (rozwiązanie firmy Hubix).

Zalety stosowania odłączników

  • Możliwość szybkiego montażu bezpośrednio na przewodzie, bez konieczności budowania stanowiska słupowego

  • Możliwość montażu w praktycznie w każdym miejscu, bez konieczności stosowania słupa odporowego (mocnego)

  • Możliwość montażu przed rozłącznikami sterowanymi zdalnie, do wykonywania przeglądów strony pierwotnej jak i wtórnej rozłącznika,

  • Możliwość dzielenia linii, wycinania uszkodzonych odcinków linii głównie przy usuwaniu awarii

Poznaj wszystkie parametry techniczne


Zapisz się nasz newsletter

Obiecujemy, że będziemy wysyłać Ci tylko wartościowe i interesujące rzeczy. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości.