Kable uniwersalne EXCEL i AXCES

Sprawdzony sposób na budowę linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia

Jeden kabel do wielu zastosowań

Pierwsze linie energetyczne SN z kablem uniwersalnym typu EXCEL i AXCES wybudowano w Skandynawii w połowie lat 90. System z kablami uniwersalnymi wprowadzony został do polskiej energetyki przez Ensto w 2001 roku i w krótkim czasie stał się standardowym i wysoko cenionym rozwiązaniem we wszystkich OSD.

Kable uniwersalne mogą pełnić funkcję zarówno samonośnych przewodów pełnoizolowanych w liniach napowietrznych lub być stosowane jako kable ziemne. W przypadku przejścia z linii napowietrznej w kablową nie musimy instalować muf, głowic czy ograniczników przepięć. Takie rozwiązanie upraszcza budowę linii i znacząco ogranicza jej koszty oraz awaryjność.

Kable uniwersalne doskonale sprawdzają się do rozwiazywania problemów z uciążliwymi spadkami napięć u odbiorców końcowych. Odbywa się to przez doprowadzanie kabli uniwersalnych SN (zwiększenie mocy przesyłowej) w głąb sieci nn, często jako linie dwunapięciowe z wykorzystaniem istniejących stanowisk słupowych.

Zalety kabli uniwersalnych EXCEL i AXCES

Ze względu na swoje właściwości, kable uniwersalne świetnie sprawdzają się:

  • W terenach leśnych, gdzie zasadne staje się zastosowanie bezpieczników mechanicznych na stanowiskach przelotowych, oraz gdzie wymagana jest mniejsza szerokość przecinki,
  • W bliskim sąsiedztwie dróg i budynków,
  • W miejscach o zwiększonych wymaganiach środowiskowych oraz bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt
  • Jako linie tymczasowe i serwisowe (kabel FXCEL).

Aby w pełni wykorzystać możliwości kabli uniwersalnych SN, instalację należy wykonać zgodnie z aktualnym katalogiem projektowym oraz z instrukcjami montażu dostarczonymi przez ENSTO, oraz z osprzętem dedykowanym do tego systemu.

Pełne wsparcie w planowaniu linii średniego napięcia

W trakcie projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi zalecamy korzystanie z najnowszego „Katalogu do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES i linii nn z przewodami AsXS, ASXSn, ŻN i BSW (sierpień 2021)” Zawiera on przegląd typowych rozwiązań dla systemu linii z kablami uniwersalnymi. Wskazówki zawarte w katalogu pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości systemu i są zgodne z normami:

  • PN-EN 50341-1:2013, PN-EN 50341-2-22:2016 - dla linii SN
  • PN-E-05100-1:1998 – dla linii nn
W katalogu znaleźć można również najczęściej stosowane tablice zwisów i naciągów dla rekomendowanych naprężeń.

Wszystkie katalogi do projektowania znajdują się na naszej stronie internetowej i można je pobrać całkowicie bezpłatnie i bez zbędnych formalności.

Katalogi do projektowania


Katalogi do projektowania linii niskiego i średniego napięcia dostępne są całkowicie bezpłatnie na naszej stronie internetowej.

Przykłady rozwiązań z wykorzystaniem kabla uniwersalnego

Poznaj nasze produkty