Automatyka sieci


Stale postępujący wzrost demograficzny, połączony z urbanizacją i dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii jest przyczyną stale zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną. Dystrybutorzy energii elektrycznej zmuszeni są nie tylko do ciągłego zwiększania dostaw, ale także do zapewnienia ciągłości dystrybucji energii bez przerw i zakłóceń.

Odpowiedzią na te wymagania są rozwiązania z zakresu automatyki sieci.

Jako ekspert w zakresie budowy linii dystrybucyjnych energii elektrycznej, Ensto już od wielu lat zajmuje się dostarczaniem urządzeń przeznaczonych do monitorowania i sterowania sieciami przede wszystkim średniego napięcia, które w znacznym stopniu redukują przerwy w dostawach energii.

Netcon 100

Telemechanika


Sterowniki obiektowe z detekcją zwarć i doziemień oraz z analizatorami jakości energii elektrycznej.

Od wiele lat Ensto Pol dostarcza urządzenia systemu NetMan, w tym koncentratory przyłączone do systemów SCADA oraz stacje obiektowe przede wszystkim typu NMS100. Komunikacja pomiędzy urządzeniami w systemie NetMan realizowana jest w cyfrowej łączności radiowej w wydzielonym kanale częstotliwości. Stacje obiektowe NMS100 mogą współpracować z większością napędów napowietrznych i wnętrzowych łączników SN i w pewnym zakresie z różnymi innymi zewnętrznymi sygnalizatorami zwarć lub urządzeń automatyki.

Nowe rozwiązania stacji obiektowych typu Netcon100 i NMS100NC umożliwiają komunikację nie tylko w dedykowanym kanale radiowym systemu NetMan, ale również te urządzenia mogą pracować w sieci Ethernet, czy też w innych rozwiązaniach radiowych, w tym GPRS/UMTS/LTE lub TETRA. Netcon100 dedykowany jest do stacji SN/nn, a NMS100NC do łączników napowietrznych. Stacje obiektowe typu Netcon100 i NMS100NC są modułowymi urządzeniami, które można elastycznie skonfigurować do bieżących potrzeb klienta. Umożliwiają one oprócz sterowania i sygnalizacji stosowanie zintegrowanych kierunkowych lub bezkierunkowych sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego międzyfazowego i doziemnego. Również można te urządzenia skonfigurować jako zabezpieczenia współpracujące z wyłącznikami lub łącznikami pracującymi w odpowiednich sekwencjach.

Dodatkowo Netcon100 w stacjach SN/nn może realizować pomiar jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN 61000-4-30, czy też monitorować transformatory.

Łączniki średniego napięcia z komorami zamkniętymi


Współczesne łączniki montowane w liniach średniego napięcia muszą charakteryzować się nie tylko wysokimi parametrami łączeniowymi, ale również ich konstrukcja musi zapewnić manewrowanie przy oblodzeniu. Dlatego nowoczesne rozwiązania łączników napowietrznych posiadają komory zamknięte, w których zachodzą procesy łączeniowe.

ENSTO NOVEXIA ma 30 lat doświadczeń (know-how) w rozłączników AUGUSTE średniego napięcia z izolacją SF6, które eksploatowane są w różnych strefach klimatycznych. Doświadczenie i wiedza posłużyły do opracowania nowej, bardziej kompaktowej, wersji nazwanej Ergoswitch 24kV. Rozłącznik ten, tak jak wcześniejszy, charakteryzuje się wysoką przewidzianą żywotnością minimum 30 lat oraz bezobsługową eksploatacją. Rozłącznik Ergoswitch przeszedł pomyślnie wszystkie testy typu określone w międzynarodowych normach IEC 62271-1, IEC 62271-103 i IEC 62271-200.

Innym aparatem jest wyłącznik Smartcloser posiadający próżniowe komory gaszeniowe. Smartcloser jest samodzielnym wyłącznikiem, który z niezbędną automatyką zabezpieczeniową umożliwia wykrywanie i wyłączanie przeciążeń, prądów zwarciowych i doziemnych oraz wykonywanie automatycznie załączeń linii. Jeżeli uszkodzenie w sieci jest trwałe, to wyłącznik po zadanej liczbie operacji otwiera się i izoluje uszkodzoną sekcję.

Radius PDR

Modemy bezprzewodowe dalekiego zasięgu


Nowoczesne łączniki ze stacjami obiektowymi zamontowane w liniach średniego napięcia muszą mieć pewną łączność do systemu SCADA. Jednym z takich rozwiązań jest komunikacja z wykorzystaniem modemów RADIUS PDR. Modemy te są zaawansowanym cyfrowym radiem VHF/UHF, zaprojektowanym do łączności dalekiego zasięgu w wydzielonym kanale częstotliwości. Przeznaczone są do zdalnych aplikacji monitorowania i sterowania. System z modemami PDR obejmuje wielowęzłową strukturę komunikacji i mogą pracować ze stacjami obiektowymi typu Netcon100 i NMS100NC oraz ze stacjami obiektowymi innych producentów. Radius PDR 121 jest modemem radiowym bazującym na routingu w określonym protokole (obecnie dostępnych jest ponad 20 protokołów).