Elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe Ensto


Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej są coraz częściej stosowane w naszych warunkach klimatycznych. Zapobiegają one powstaniu oblodzenia, a więc likwidują przyczyny, a nie tylko skutki. Podmiotami decydującymi się na wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowych są już nie tylko instytucje zabezpieczające schody, rampy rozładowcze, podjazdy i zakłady przemysłowe (rurociągi), ale coraz częściej również osoby prywatne, które decydują się na zastosowanie tego typu rozwiązań na schodach, podjazdach do garaży oraz rynnach i rurach spustowych.  Poza w/w typowymi zastosowaniami, przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu możemy zabezpieczać: chodniki, parkingi, kładki, obrzeża dachów, zbiorniki, posadzki w chłodniach przemysłowych, elementy anten satelitarnych, prowadnice bram przesuwnych i wiele innych miejsc i urządzeń – wszędzie tam, gdzie zalegający śnieg i lód uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki systemom przeciwoblodzeniowym uciążliwe odśnieżanie dachu, podjazdu czy schodów nie jest już konieczne. Zauważalne jest coraz częstsze stosowanie systemów przeciwoblodzeniowych w rolnictwie (podgrzewanie posadzek w stajniach i chlewniach, gleby np. w szklarniach), oraz sporcie (podgrzewane murawy boisk sportowych).

Zabezpieczanie schodów, podjazdów, dróg i innych powierzchni otwartych

Zalegający śnieg i lód są głównymi przyczynami powstawania uszkodzeń nawierzchni, wiążących się z kosztownymi naprawami, ale też często prowadzą do groźnych wypadków. Ułożenie systemu grzejnego pod taką powierzchnią eliminuje oblodzenie i nie dopuszcza do zalegania na niej śniegu. Dzięki temu uniknąć można konieczności rozmrażania za pomocą środków chemicznych lub odśnieżania dachów, podjazdów czy schodów. Zmniejsza się przy tym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków spowodowanych przez śliską nawierzchnię.

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane pod każdym rodzajem nawierzchni (beton, kostka brukowa, asfalt). Należy jednak zachować szczególną ostrożność, aby kable grzewcze nie doznały podczas montażu uszkodzeń mechanicznych. W przypadku instalacji systemu grzewczego w asfalcie należy również zwrócić uwagę na fakt, aby izolacja przewodu była w stanie wytrzymać wysoką temperaturę, jaka panuje przy jego wylewaniu. Do zabezpieczania powierzchni otwartych stosuje się przewody grzejne (Ensto Tash) lub też przewody samoregulujące (Ensto Optiheat). Na wybór odpowiedniego produktu oraz mocy systemu ma wpływ zarówno przeznaczenie i kształt ogrzewanej powierzchni, rodzaj pokrycia, jak i obecność (lub brak) zadaszenia. Moc jednostkowa systemów przeciwoblodzeniowych powinna wynosić od 200 W/m2 w przypadku miejsc zadaszonych, do nawet 400 W/m2 w terenie otwartym - w miejscach charakteryzujących się dużym ruchem pojazdów i pieszych.

Zabezpieczanie rurociągów

Potrzeba ogrzewania rurociągów wynika z faktu niedoskonałych właściwości termoizolacyjnych materiałów, z których zbudowane są rury. Celem zastosowania tego typu systemu jest ochrona transportowanej rurociągiem cieczy przed zamarznięciem lub zapewnienie jej odpowiedniej temperatury na całej długości (np. dla zachowania ciągłości procesów technologicznych). Do zabezpieczenia rurociągów najczęściej stosowane są przewody samoregulujące (typu Ensto Optiheat), gdyż w zależności od potrzeb umożliwiają dostarczanie do rurociągu odpowiedniej ilości mocy. Ponadto mogą być one przycinane na dowolną długość. Na wybór odpowiedniego przewodu ma wpływ średnica rurociągu, różnica temperatur (Trury – Tzewn), oraz grubość ewentualnej warstwy izolacji.

Ogrzewanie dachów, rynien i rur spustowych

Ogrzewanie rynien i rur spustowych, połączone często z ogrzewaniem dachu, skutecznie likwiduje nagromadzenia śniegu i lodu, zapewnia drożność rynien i rur spustowych oraz zapobiega uszkodzeniom rynien, dachu i fasady budynku spowodowanym przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Innym ważnym zadaniem systemu ogrzewania rynien jest zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych nawisów i sopli. Do tego typu rozwiązań stosujemy przewody stałooporowe (Ensto Tassu), bądź samoregulujące (Ensto Optiheat). Parametrem doboru jest w tym wypadku średnica rynny (szerokość koryta dachowego). Dla typowych rynien o średnicach rzędu 110mm przyjmuje się ok. 40W/mb rynny.

Sterowanie systemami przeciwoblodzeniowymi

W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, w systemach przeciwoblodzeniowych stosuje się odpowiednio dobrane i zaprogramowane urządzenia sterujące. Do regulacji mniejszych systemów przeciwoblodzeniowych używa się dwukanałowych termostatów ECO 910, umożliwiających ustawienie przedziału temperatury, w którym instalacja będzie załączana. Dla większych instalacji nieodzowne jest zastosowanie specjalnego sterownika, który poza czujnikiem temperatury posiada czujnik wilgoci.

W ofercie Ensto znajdują się sterowniki ECO 900, ETO2 oraz ETR wraz z dodatkowymi czujnikami dobieranymi w zależności od systemu (czujniki gruntowe i rynnowe). Przy ich zastosowaniu, ogrzewanie załącza się tylko wtedy, gdy czujniki jednocześnie wykryją wilgoć i niską temperaturę. Sterowanie ogrzewaniem rurociągów realizowane jest za pomocą termostatu współpracującego z czujnikiem temperatury umieszczonym na rurociągu. Termostat utrzymuje zadaną temperaturę rurociągu, a tym samym przepływającej przez niego cieczy.

Zapytaj o szczegóły


Mirosław Marciniak - Menedżer Sprzedaży   

Menedżer Sprzedaży Ensto Smart Buildings - region północny

Jacek Pachowicz
Tel:  +48 609 510 012
e-mail: jacek.pachowicz@ensto.com