Wygodne, elastyczne i uniwersalne biuro


Szybkie podejmowanie skomplikowanych decyzji biznesowych stanowi wyzwanie w projektowaniu budynków komercyjnych. Nie można pozwolić sobie na kosztowne opóźnienia, więc szczegółowy plan instalacji elektrycznej, często zależny od końcowego użytkownika, musi być sprecyzowany już nawet w trakcie prac konstrukcyjnych. Zarówno przeznaczenie pomieszczeń, jak i ich użytkownicy mogą się zmienić, dlatego niezbędne staje się
zaprojektowanie instalacji w sposób umożliwiający modyfikację. W nowoczesnych przestrzeniach
biznesowych, do wykonania większości zadań potrzebna jest energia elektryczna.
Modularny system instalacyjny EnstoNet gwarantuje bezpieczne i natychmiastowe zasilanie w instalacjach o różnych napięciach czy konfiguracjach.

Fundamentem działania Ensto są oczekiwania naszych klientów. Jest to widoczne w naszych rozwiązaniach, tworzonych wspólnie z klientami, tak by system był uniwersalny, elastyczny, łatwy w montażu, a także do rekonfiguracji.

Systemy instalacyjne dla biur

  1. Jednostki sterujące
  2. Zestaw przewodów EnstoNet
  3. Puszki rozdzielcze
  4. Gniazda modułowe natynkowe
  5. Bloki rozdzielcze
  6. Kolumny zasilające
  7. Mini kolumny
  8. Gniazda w podłodze
  9. Kanał podparapetowy
  10. Modułowe gniazda natynkowe do obiektów biurowych

System EnstoNet pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych


Studium przypadku: Instalacja elektryczna powierzchni biurowej 1,600 m2

Niniejsza analiza dotyczyła zaprojektowania i wykonania instalacji dla biura obejmującego 88 stanowisk pracy w dwóch wariantach. Przewidziano oświetlenie stanowisk pracy montowane w suficie podwieszanym oraz instalację gniazd na sześciennych słupkach zasilających, montowanych do podłogi. Analiza przypadku uwzględnia okablowanie w suficie podwieszanym, natomiast nie uwzględnia materiału użytego do produkcji zarówno opraw oświetleniowych, jak i słupków zasilających. Obliczenia nie obejmują transportu na miejsce instalacji.
Porównanie objęło zlecenie analizy dwóch różnych rozwiązań instalacyjnych, wykonane przez niezależną firmę ekspercką. Pierwszy projekt uwzględniał tradycyjną metodę wykonania instalacji z rozdzielnią centralną, od której poprowadzono w podłodze obwody zasilające miejsca pracy oraz obwody oświetleniowe. Drugi projekt uwzględniał prefabrykowane wiązki kablowe oraz zdecentralizowane, niewielkie rozdzielnie rozmieszczone równomiernie w podłodze.

Wpływ obu instalacji na środowisko został obliczony przez firmę Bionova Oy (www.bionova.fi) zgodnie z normą ISO 14040/14044.

Według raportu firmy Bionova modułowy system instalacyjny EnstoNet przynosi wymierne korzyści w zakresie wpływu na środowisko.

EnstoNet pozwala zredukować o połową ilość zużytych materiałów w przeliczeniu na jedno stanowisko pracy


EnstoNet redukuje emisję gazów cieplarnianych o 30% w przeliczeniu na zasilanie jednego stanowiska pracy


Systemy i rozwiązania dla biur