Betingelser og vilkår ved bruk av Ensto sin hjemmeside


ENSTO tar forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Brukeren av informasjonen på våre nettsider må selv vurdere om bruksområdet for produktet er riktig opp mot brukerens tenkte anvendelsesområde.

ENSTO fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som følge av bruk av opplysningene på våre nettsider.

Under ingen omstendighet utgjør opplysningene på våre nettsider noen forsikring om kvalitet på utførelse eller liknende, og slik forsikring gis kun ved spesielle avtaler.

For øvrig er ENSTO DSOs ansvar begrenset i samsvar med selskapets standardvilkår.(English version