Teknisk support


     

Ole Andreas Nedberg 
Prosjektansvarlig og teknisk support
Energi

ole.andreas.nedberg@ensto.com

Mobil: +47 991 07 993

     

Jonny Tangen
Salg og teknisk support spesialist
Energi

jonny.tangen@ensto.com

Mobil: +47 901 98 481

 

     

Rebaz Mirza 
Salg og teknisk support spesialist
Energi

rebaz.mirza@ensto.com

Mobil: +47 410 79 884

 

     

Frode Foss
Produktansvarlig kabelutstyr
Energi

frode.foss@ensto.com

Mobil: +47 913 39 473     

Trond Enersen
Produktansvarlig linjeutstyr
Energi

trond.enersen@ensto.com

Mobil: +47 932 50 311

     

Freddie Andresen
Salg og teknisk support spesialist
Industri og Installasjon

freddie.andresen@ensto.com

Mobil: +47 995 68 936

     

Leif Richard Bones Egge
Salg og teknisk support spesialist
Ladestasjoner for Elbil

leif.egge@ensto.com

Mobil: +47 974 86 910

 

     

Ole Arne Rånnerud 
Belysning og Installasjon

Ole.raannerud@ensto.com

Mobil: +47 905 90 832